Lapsen oikeuksien päivä 20.11.2023

Maanantai 20.11.2023 klo 12.00

Tällä viikolla vietetään Lapsen oikeuksien viikkoa. Tämän vuoden teema on “Lapsella on oikeus hyvinvointiin”. Teemaviikko kutsuu aikuiset ja lapset yhdessä pohtimaan hyvinvointia ja miten se lasten elämässä toteutuu. Tarkoituksena on myös miettiä, miten me jokainen voimme vahvistaa sitä aktiivisesti.

lapsen-oikeuksien-viikko-FB-01.jpg

Hyvinvoinnin merkittävänä osatekijä on kokemus osallisuudesta. Lasten ja nuorten hyvinvointia vahvistaa joukkoon kuuluminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä sekä ympäristöönsä. Länsirannikon Pinskut haluavat lisätä omalta osaltaan osallisuuden kokemusta lapsilla. Siksi teetimme vuoden 2023 aikana kyselyn, jolla kartoitimme toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten kokemuksia heidän osallisuudestaan. Kyselyn tuloksiin vastanneista 75 % kokivat, että heidän ideoitansa kuunnellaan sekä vastanneista 90 % tunsi Pinskuihin kuulumisen olevan heille merkityksellistä. Työtä lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi on siis vielä, mutta on ilo huomata toimintamme olevan merkityksellistä osallistujille.

Isona tekijänä lasten hyvinvointiin vaikuttaa lapsiperheköyhyys, joka vaikuttaa myös lapsen yhteiskunnalliseen asemaan ja lapsen oikeuksien toteutumiseen. Suomalaislapsista reilu 10 % elää suhteellisessa köyhyydessä ja lapsiperheköyhyyden kielteiset vaikutukset lapsen hyvinvointiin sekä kehitykseen on todettu useissa eri tutkimuksissa. Myös lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on huolissaan lapsen oikeuksien toteutumisesta tulevalla hallituskaudella (Lapsiasia 2023).

oikeus-hyvinvointiin-hasat.jpg

Perheillä tulee olla mahdollisuudet riittävään toimeentuloon, ruokaan, vaatteisiin ja turvattuun asuntoon sekä turvalliseen asuinympäristöön. Perheen köyhyys ja taloudelliset vaikeudet voivat vaikuttaa kielteisesti lasten oppimiskykyyn, käyttäytymiseen ja terveyteen.

Köyhyys voi aiheuttaa lapselle myös häpeää sekä ulkopuolisuutta ja osattomuutta. Esimerkiksi lapsiperheen tulojen ollessa niukat, jää lapsi helposti ulkopuoliseksi kaveripiirin kulutus- ja harrastustottumuksista (THL 2022).

Länsirannikon Pinskut ovatkin huolissaan perheiden mahdollisuudesta hyvinvointiin, kun peruselämisen kustannukset kasvavat jatkuvasti, jolloin esimerkiksi vapaa-ajan harrastukset saattavat jäädä pois kokonaan. Siksi pyrimmekin pitämään toimintamme osallistumismaksut maltillisina, ellei jopa ilmaisina.

Pinskuilla on tärkeä rooli toimia yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä ja ylläpitäjänä lapsen oikeuksien toteutumisen kannalta. Haluammekin muistuttaa, että lapsen oikeuksien toteutuminen ei ole lasten vastuulla. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten ja päättäjien vastuulla

#LapsenOikeudet #OikeusHyvinvointiin #SaanVoidaHyvin #SaatVoidaHyvin #lansirannikonpinskut #pinskut

IMG-20231120-WA0018.jpg

Avainsanat: LapsenOikeudet, OikeusHyvinvointiin, SaanVoidaHyvin, SaatVoidaHyvin, lansirannikonpinskut, pinskut

Pinskukisojen historia ja nykyhetki

Torstai 8.4.2021 - Taija Kainulainen

IMG_7815_2.JPG
Pinskukisoilla on varsin pitkä ja kunnioitettava historia. Pinskukisoja ollaan järjestetty jo vuodesta 1957 lähtien ja nyt on meidän vuoro jatkaa jo perinteeksi muodostunutta tapahtumaa.

Pinskut ovat järjestäneet perustamisvuodesta asti ympäri maan monipuolista harrastustoimintaa lapsille ja nuorille. Pinskuille on muodostunut varsin pitkä ja kunnioitettava perinne valtakunnallisten pioneerikisojen, myöhemmin pinskukisoina tunnetun tapahtuman järjestämisestä. Ensimmäiset pinskukisat järjestettiin vuonna 1957 Jyväskylässä. Tapahtumasta muodostui liiton siihen mennessä suurin tapahtuma, johon osallistui lähes 2000 henkilöä. Toiset pinskukisat järjestettiin vuonna 1960, jolloin kisojen keskeinen teema oli avaruuden valloitus. Vuonna 2000 järjestettiin kymmenennet pinskukisat Oulussa. Pinskukisojen ohjelmassa oli kattavasti kulttuurisisältöä ja liikuntaa.

Nyt on meidän aika jatkaa pinskukisojen mahtavaa perinnettä. Tänä vuonna pinskukisat järjestetään Ahtelan leirialueella Sauvossa. Ahtela sijaitsee kauniin järven rannalla luonnon ympäröimänä. Leirialue antaa monia mahdollisuuksia päästä toteuttamaan elämyksellistä toimintaa, kuten puukiipeilyä, melontaa sekä ea- seikkailua. Monien mahtavien aktiviteettien lisäksi pinskukisoissa päästään viettämään aikaa yhdessä iltaohjelman merkeissä. Kokonaisuudessaan pinskukisojen ohjelma on suunniteltu tarjoamaan elämyksiä jokaiselle osallistujalle oman ikätason mukaisesti.

Pinskukisojen järjestäminen vaatii pitkäjänteistä suunnittelua ja valmistelua. Pinskukisatyöryhmä on tehnyt sitä työtä jo 2019 vuoden syksystä lähtien tiiviisti. Vaikka olemme joutuneet siirtämään kisoja jo kahdesti se ei ole työryhmää lannistanut. Olemme saaneet ajan mittaan kehitettyä ja viilattua ohjelman sisältöä aina vain paremmaksi. Me teemme työryhmänä paljon töitä kisojen toteutumisen eteen ja haluamme jakaa tätä mahtavaa suunnittelu ja toteutustyötä myös muiden vapaaehtoisten kanssa. Mikäli sinua kiinnostaa osallistua pinskukisojen suunnitteluun ja toteutukseen ole yhteydessä meidän pestausvastaavaan Sara Åkerberg/ sara.akerberg@pinskut.fi

Nähdään syyskuussa kisoissa!

Avainsanat: pinskukisat2021, pinskut, lansirannikonpinskut

Mikä ihmeen pestaus?

Keskiviikko 25.11.2020 - Sara Åkerberg

Tapahtuman tekeminen on kovaa työtä ja vaatii paljon omistautumista tällaiselle projektille. Yksin työryhmän voimin emme voi näin isoa tapahtumaa järjestää. Siksi tapahtumassa on käytössä Pinskujen pestausjärjestelmä.

Pestauksen tarkoituksena ei ole todellakaan hankaloittaa ohjaajien tekemistä, vaan enemmänkin selkeyttää sitä. Tämän on tarkoitus selkeyttää jokaiselle oman vastuualueensa tehtävät ja näin jokainen tietää mitä tehdä ja keneltä kysyä neuvoa hankalassa tilanteessa. Informaation kulkeminen pitäisi selkeytyä, kun se kulkee oikeiden ihmisten kautta oikeille henkilöille eikä informaatiota kulkeudu puskaradion kautta.

Minä, Sara Åkerberg, olen Pinskukisojen 2021 pestausvastaava ja jos sinut pestataan tapahtumaan niin me tulemme tutuiksi. Minun tehtäväni, ennen ja tapahtuman aikana on pitää pestatut henkilöt ajan tasalla ja jakaa infoa. Varmistaa, että jokainen tietää mitä tehdä ja olla myös auttavana kätenä, kun tarpeen tulee.

Pestejä on monia erilaisia kuten,

Vastuuohjaaja- pestit

Tapahtumassa jokaisella alle 15-vuotiaalla on nimetty vastuuohjaaja. Vastuuohjaajat pyritään jakamaan piirijärjestöttäin, jotta jokaisella olisi tuttu ohjaaja matkojen ja tapahtuman aikana.

Apuohjaaja- pestit

Tapahtumaan voi ilmoittautua mukaan apuohjaajaksi. Apuohjaaja toimii ryhmänsä vetäjänä esimerkkinsä voimalla.

Ohjelman tuottaja- pestit

Tapahtumaan etsitään ohjelman tuottajia, jotka järjestävät ohjelmasisältöjä osallistujille. Etsimme ohjelmantuottajia mm. kalastustoimintaan, ensiaputaito-sisältöihin sekä kädentaito-sisältöihin. Lisätietoa ohjelman tuottajien pesteistä: raisio@pinskut.fi

Huolto- ja logistiikkapestit

Huolto ja logistiikka pitää huolen siitä ohjelma ja keittiö saavat tarvitsemansa tarvikkeet tapahtumapaikalle.

Ennen kaikkea, jos olet pestattu vastuuohjaajaksi, olet se, kehen me työryhmän jäsenet luotamme tapahtuman aikana, että tiedät mitä ohjelmaa lapsillesi seuraavaksi on luvassa. Voit olla leirikeittiössä ja me työryhmässä luotamme että, valmistat koko poppoolle maukkaan ruuan joka päivä. Voit olla myös osa leirin huoltotiimiä, jolloin luotamme, että saunamme ovat lämpimät ja nuotiomme ovat valmiina, kun niitä tarvitsemme.  

Huomaatko, jokaisella on paikkansa ja me työryhmässä ymmärrämme sinun tärkeytesi tapahtuman toteutumisessa, oli se sitten pientä tai isoa. Kaikkea ei voi tehdä yksin ja silloin pitää luottaa muihin.

Olisitko sinä, meille se kehen luotamme?

Jos kiinnostuit ota yhteyttä minuun sähköpostitse sara.akerberg@pinskut.fi, niin keskustellaan ihmeessä lisää!

Nimeton_suunn.malli_12.png

Kuva: Kaksi ohjaajaa nauraa

Avainsanat: pinskut, länsirannikon pinskut, pinskukisat2021

Pinskukisat 2020 onkin nyt Pinskukisat 2021

Keskiviikko 21.10.2020 - Suvi Kulmala

Pinskukisat 2021

"Pinskukisoissa tullaan aistimaan, oivaltamaan, vaikuttamaan ja onnistumaan!" Näin kuuluu edelleen meidän tunnuslauseemme, vaikka tapahtuma siirtyikin vuodella eteenpäin.

Niin kuin moni tietää, vallitseva Covid-19 (tutummin korona) -tilanne pakotti siirtämään Pinskukisat vuodelle 2021. Tämän johdosta tapahtuman suunnittelu laitettiin viime maaliskuussa jäihin, ja ideat jätettiin hautumaan tätä syksyä varten. Paljon onkin ehtinyt tapahtua sen jälkeen, kun pyörät ovat taas lähteneet pyörimään!

Edelleenkin rajoitukset ovat voimassa ja ne otetaan tapahtuman suunnittelussa huomioon. Pinskuliitto onkin kasannut omat korona -ohjeet, ja ne löytyvät klikkaamalla tästäKukaan ei voi vielä tietää, millainen tilanne on ensi keväänä. Työryhmä ei kuitenkaan jäänyt tuleen makaamaan, vaan mennään yhdessä sitä päin. Tietenkin turvavälit huomioiden!

Pinskukisat 2021 -työryhmä on kokoontunut syksyn aikana kaksi kertaa. Pääosin tapaamisissa on palauteltu mieliin kaikkea mitä on jo suunniteltuna, sekä mietitty vielä lisää tärkeitä yksityiskohtia. Myös vastuupestejä on veivattu suuntaan jos toiseenkin työryhmän kesken, ja nyt näyttää siltä että palaset alkavat taas loksahtelemaan paikoilleen.

Mikä kuitenkin parasta, saamme pidettyä ohjelmassa samat aktiviteetit, mitä olisi nähty vuoden 2020 Pinskukisoissa. Ohjelma siis ei muutu juuri mitenkään, vaan edelleen ohjelmasisältö painottuu vahvasti luonto- ja seikkailutoimintaan. Tästä kuitenkin lisää myöhemmin, pysykää kuulolla!

OHJELMANOSTOT_2021_UUSI___Pinskukisat_2021_1.png

 Kuva: Lasten tekemä maalaus, jossa lukee Pinskut

Avainsanat: Pinskut, Pinskukisat2021

Pinskukisat 2020 tulee - hyppää mukaan seikkailuun!

Keskiviikko 22.1.2020 klo 15.55 - Sanni Karlström

PINSKUKISAT 2020

Pinskukisoissa tullaan oivaltamaan, aistimaan ja vaikuttamaan! Se mitä valtakunnallisen tapahtumaviikonlopun ohjelma tulee tarkemmin pitämään sisällään, tullaan paljastamaan vasta vähän myöhemmin.

Pinskukisojen vetovastuu on Länsirannikkon alueella, työryhmän jäsenet koostuvat tällä hetkellä Raision Pinskujen ohjaajista, mukana on myös apuohjaajia. Tapahtuman työryhmällä on jo täysi tohina päällä kisojen ideoinnissa, tästä huolimatta mukaan mahtuu vielä kiinnostuneita.

Työryhmällä on selkeä tavoite järjestää tavoitteellista toimintaa luonto- ja seikkailukasvatuksen menetelmiä hyödyntäen. Tarkoituksena on hyödyntää ohjelman rakentamisessa vahvasti Pinskuliiton ohjelmauudistuksen tarjoamaa sisältöä. Pinskukisoissa tullaan myös huomioimaan järjestön määrittelemät ikäryhmät ohjelman järjestämisessä ja toteutuksessa.

Tiesitkö, että pinskutoiminnassa ikäryhmillä on omat tunnusvärit, jotka löytyvät mm. pinskupakista. Työryhmän kesken saatiin aikaan lähinnä huvittavia ehdotuksia, kun suunnittelupalaverissa pohdittiin tapahtumassa käytettäviä nimiä näille ikäryhmille. Päätöstä nimistä ei kuitenkaan syntynyt, joten ehkä järjestämme keväällä yleisökisan, jossa pääsee vaikuttamaan tapahtumassa käytettävien nimien valintaan?

Pinskukisat järjestetään 15.-17.5.2020 Sammalniemen leirikeskuksessa, Juupajoella.

Pysy kuulolla ja kerro myös kaverille, sillä lähiaikoina on tulossa lisää infoa!

Haluatko mukaan suunnittelemaan tai jopa toteuttamaan tapahtumaa?

Ilmoittaudu rohkeasti osoitteeseen: lansirannikko@pinskut.fi

pinskukisat.jpg

Avainsanat: Pinskut, Pinskukisat2020

Länsirannikon alueen nuoret kouluttautuvat

Sunnuntai 19.1.2020 klo 8.43 - Sanni Karlström

IMG_0128.JPG

Viikonlopun anti on ollut varsin ajatusrikasta ja koulutettavat ovat päässeet kokemaan onnistumia tiimityöskentelyn tukemana. Nuorilla on vahva motivaatio oppia tekemään tavoitteellista ja laadukasta toimintaa tulevaisuudessa. Kouluttajista on ollut mielettömön hienoa huomata apuohjaaja ja ohjaajakokelaitten keskinäinen vertaistuki, joka kantaa varmasti myös pitkälle käytännön toiminnassa. Kokemuksia ja ajatuksia on päästy jakamaan monesta näkökulmasta, sillä useampi koulutettavista on ollut mukana toiminnassa lapsuudesta asti.

IMG_0137.JPG

Koulutus on pyritty järjestämään mahdollisimman kokonaisvaltaisena kokemuksena koulutettaville. Koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa neljä koulutusohjaajaa, joilla on myös ammatillista pätevyyttä kasvatus- ja ohjausalalta. Perinteisen oppimisympäristön lisäksi koulutukseen sisältyy ulkoilua ja ohjaamisen menetelmiä. Koulutettavat pääsevät myös konkreettisesti harjoittamaan omia vuorovaikutustaitojaan ja haastamaan itseään osana ryhmää. 

IMG_0118.JPG

Nuoret kannustaa myös muita pinskunuoria hakeutumaan koulutukseen omalla alueellaan, mikäli lasten kanssa toimiminen, uudet kaverit ja toiminnan toteuttaminen kiinnostaa. Koulutuksen sisältö on erään kokelaan mukaan, kuten sanotaan 6/5, vaikka välillä kavereiden kesken onkin vähän väsyneet jutut.

IMG_0135.JPG

Ulkoilu tekee terää pitkän koulutuspäivän ohjelmassa. Tammikuun harmaa sää ei haittanut apuohjaajakoulutettavia, kun varusteet oli kohdallaan ja sisältö mielenkiintoista. 

IMG_0126.JPG

Avainsanat: pinskut, ohjajaaja, apuohjaaja, lasten leirit, lasten kerhot