Länsirannikon Pinskut

Elämyksiä, Iloa, Yhdessä!

Länsirannikon Pioneerit ry (Länsirannikon Pinskut) on kasvatusjärjestö, jonka toiminta on suunnattu lapsille, nuorille ja perheille. Tarjoamme elämyksellistä ja kasvatustyötä tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka toteutetaan lasten ja nuorten ehdoilla. Järjestön toimintamuotoihin kuuluvat leirit, kerhot, tapahtumat, kansainvälinen yhteistyö sekä koulutukset.

Pinskut pitävät tärkeänä mahdollistaa erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten kohtuuhintaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Haluamme tarjota lapsille ja nuorille syrjimättömän, yhdenvertaisen, turvallisen ja kestävää kehitystä vaalivan kasvuympäristön. Toimintaamme ohjaa pinskuarvot: yhteisöllisyys, osallisuus, elämyksellisyys, yhdenvertaisuus, eettisyys ja vastuullisuus.

Länsirannikko piiriorganisaationa kokoaa paikallisosastot ja osastojen toimijat yhteen. Tehtävänämme on auttaa ja mahdollistaa osastotoiminnan kehittämistä, järjestää yhteistä toimintaa ja luoda yhteistyötä edistävä ilmapiiri toiminnan tueksi.

Tutustu ja innostu toiminnastamme!