Lapsen oikeuksien päivä 20.11.2023

Maanantai 20.11.2023 klo 12:00

Tällä viikolla vietetään Lapsen oikeuksien viikkoa. Tämän vuoden teema on “Lapsella on oikeus hyvinvointiin”. Teemaviikko kutsuu aikuiset ja lapset yhdessä pohtimaan hyvinvointia ja miten se lasten elämässä toteutuu. Tarkoituksena on myös miettiä, miten me jokainen voimme vahvistaa sitä aktiivisesti.

lapsen-oikeuksien-viikko-FB-01.jpg

Hyvinvoinnin merkittävänä osatekijä on kokemus osallisuudesta. Lasten ja nuorten hyvinvointia vahvistaa joukkoon kuuluminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä sekä ympäristöönsä. Länsirannikon Pinskut haluavat lisätä omalta osaltaan osallisuuden kokemusta lapsilla. Siksi teetimme vuoden 2023 aikana kyselyn, jolla kartoitimme toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten kokemuksia heidän osallisuudestaan. Kyselyn tuloksiin vastanneista 75 % kokivat, että heidän ideoitansa kuunnellaan sekä vastanneista 90 % tunsi Pinskuihin kuulumisen olevan heille merkityksellistä. Työtä lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi on siis vielä, mutta on ilo huomata toimintamme olevan merkityksellistä osallistujille.

Isona tekijänä lasten hyvinvointiin vaikuttaa lapsiperheköyhyys, joka vaikuttaa myös lapsen yhteiskunnalliseen asemaan ja lapsen oikeuksien toteutumiseen. Suomalaislapsista reilu 10 % elää suhteellisessa köyhyydessä ja lapsiperheköyhyyden kielteiset vaikutukset lapsen hyvinvointiin sekä kehitykseen on todettu useissa eri tutkimuksissa. Myös lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on huolissaan lapsen oikeuksien toteutumisesta tulevalla hallituskaudella (Lapsiasia 2023).

oikeus-hyvinvointiin-hasat.jpg

Perheillä tulee olla mahdollisuudet riittävään toimeentuloon, ruokaan, vaatteisiin ja turvattuun asuntoon sekä turvalliseen asuinympäristöön. Perheen köyhyys ja taloudelliset vaikeudet voivat vaikuttaa kielteisesti lasten oppimiskykyyn, käyttäytymiseen ja terveyteen.

Köyhyys voi aiheuttaa lapselle myös häpeää sekä ulkopuolisuutta ja osattomuutta. Esimerkiksi lapsiperheen tulojen ollessa niukat, jää lapsi helposti ulkopuoliseksi kaveripiirin kulutus- ja harrastustottumuksista (THL 2022).

Länsirannikon Pinskut ovatkin huolissaan perheiden mahdollisuudesta hyvinvointiin, kun peruselämisen kustannukset kasvavat jatkuvasti, jolloin esimerkiksi vapaa-ajan harrastukset saattavat jäädä pois kokonaan. Siksi pyrimmekin pitämään toimintamme osallistumismaksut maltillisina, ellei jopa ilmaisina.

Pinskuilla on tärkeä rooli toimia yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä ja ylläpitäjänä lapsen oikeuksien toteutumisen kannalta. Haluammekin muistuttaa, että lapsen oikeuksien toteutuminen ei ole lasten vastuulla. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten ja päättäjien vastuulla

#LapsenOikeudet #OikeusHyvinvointiin #SaanVoidaHyvin #SaatVoidaHyvin #lansirannikonpinskut #pinskut

IMG-20231120-WA0018.jpg

Avainsanat: LapsenOikeudet, OikeusHyvinvointiin, SaanVoidaHyvin, SaatVoidaHyvin, lansirannikonpinskut, pinskut

Pinskukisojen historia ja nykyhetki

Torstai 8.4.2021 - Taija Kainulainen

IMG_7815_2.JPG
Pinskukisoilla on varsin pitkä ja kunnioitettava historia. Pinskukisoja ollaan järjestetty jo vuodesta 1957 lähtien ja nyt on meidän vuoro jatkaa jo perinteeksi muodostunutta tapahtumaa.

Pinskut ovat järjestäneet perustamisvuodesta asti ympäri maan monipuolista harrastustoimintaa lapsille ja nuorille. Pinskuille on muodostunut varsin pitkä ja kunnioitettava perinne valtakunnallisten pioneerikisojen, myöhemmin pinskukisoina tunnetun tapahtuman järjestämisestä. Ensimmäiset pinskukisat järjestettiin vuonna 1957 Jyväskylässä. Tapahtumasta muodostui liiton siihen mennessä suurin tapahtuma, johon osallistui lähes 2000 henkilöä. Toiset pinskukisat järjestettiin vuonna 1960, jolloin kisojen keskeinen teema oli avaruuden valloitus. Vuonna 2000 järjestettiin kymmenennet pinskukisat Oulussa. Pinskukisojen ohjelmassa oli kattavasti kulttuurisisältöä ja liikuntaa.

Nyt on meidän aika jatkaa pinskukisojen mahtavaa perinnettä. Tänä vuonna pinskukisat järjestetään Ahtelan leirialueella Sauvossa. Ahtela sijaitsee kauniin järven rannalla luonnon ympäröimänä. Leirialue antaa monia mahdollisuuksia päästä toteuttamaan elämyksellistä toimintaa, kuten puukiipeilyä, melontaa sekä ea- seikkailua. Monien mahtavien aktiviteettien lisäksi pinskukisoissa päästään viettämään aikaa yhdessä iltaohjelman merkeissä. Kokonaisuudessaan pinskukisojen ohjelma on suunniteltu tarjoamaan elämyksiä jokaiselle osallistujalle oman ikätason mukaisesti.

Pinskukisojen järjestäminen vaatii pitkäjänteistä suunnittelua ja valmistelua. Pinskukisatyöryhmä on tehnyt sitä työtä jo 2019 vuoden syksystä lähtien tiiviisti. Vaikka olemme joutuneet siirtämään kisoja jo kahdesti se ei ole työryhmää lannistanut. Olemme saaneet ajan mittaan kehitettyä ja viilattua ohjelman sisältöä aina vain paremmaksi. Me teemme työryhmänä paljon töitä kisojen toteutumisen eteen ja haluamme jakaa tätä mahtavaa suunnittelu ja toteutustyötä myös muiden vapaaehtoisten kanssa. Mikäli sinua kiinnostaa osallistua pinskukisojen suunnitteluun ja toteutukseen ole yhteydessä meidän pestausvastaavaan Sara Åkerberg/ sara.akerberg@pinskut.fi

Nähdään syyskuussa kisoissa!

Avainsanat: pinskukisat2021, pinskut, lansirannikonpinskut