Länsirannikolla jalkautetaan ohjelmauudistusta

Tiistai 5.2.2019 klo 14:25


Länsirannikon Pinskut järjestävät Vanhemmanohjaajan koulutusta tämän kevään aikana. Koulutuksen ensimmäinen osa järjestettiin Harjavallassa helmikuun alkupäivinä, jatkoa kurssille seuraa huhtikuussa. Vanhemmanohjaajan koulutuksessa keskusteltiin järjestön historiasta, sen merkityksestä tulevaan nykyisten arvojemme pohjalta. Perehdyimme tarkemmin pioneeriohjelmaan ja aktiviteettien käyttöön toimintaa rakentaessa. Tukea toiminnan järjestämiseen saatiin tutustumalla järjestön organisointi-moduuliin, pioneerimenetelmän pohjalta.

thought-2123970_1920.jpg

"Tarkoitus ei ole tehdä samanlaista toimintaa jokaisessa osastossa. Se, että meillä on yhteiset työkalut toiminnan tukena helpottaa osastojen keskinäistä vuorovaikutusta, osaamisen jakamista ja yhteistä käsitystä siitä mikä on hyvää ja tavoiteltavaa toimintaa ja millä keinoin siihen voidaan pyrkiä." 

51092610_248878996012466_1607863012037754880_n.jpg

Ohjelmauudistuksesta on puhuttu paljon valtakunnallisesti, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? 

Ohjelmauudistus tarjoaa uusia työkaluja käytännön toimintaan, tällä on myös laadullinen merkitys toiminnan sisältöön. Koulutukseen osallistui alueeltamme viidestä eri osastosta toimijoita, varmasti jokainen toimija oppi uutta koulutuspäivän aikana ohjelmauudistuksen pohjalta, kuitenkin rikkautena voidaan pitää osaamisen jakamista.

51252497_389995654880566_3206240889450004480_n.jpg

"Vaikka käytännössä vanhaa asiaa käytiin uudelleen läpi, se käytiin läpi tavalla joka antoi uuden näkökulman aiheille, ja ammensi uusia ideoita suunnitteluun."

"Hyvä kurssi. Vertaistuki on tärkeää"

"Pinskupakin käyttö ja hyöty selkeytyi."

"Opetus oli ajantasaista ja esimerkit hyviä."